Ta av dig skorna

Ta av dig skorna

Den Helige Mikaels Dag 2013

PredikningarPosted by Kristina Grahn Mon, September 30, 2013 23:08:18

Predikan Den Helige Mikaels dag 2013

Det var strid i himlen. Draken, Ormen från urtiden - han som kallas Djävul och Satan - han som förför hela världen – han och alla hans änglar störtades ner till jorden. I himlen blev det fritt från ondska. Men på jorden lever ondskan kvar.

Det är en text som beskriver ett dramatiskt förlopp i en andlig värld. Många menar att änglar verkligen finns. Som har sett, känt, och upplevt att man fått hjälp och budskap från änglar. Jag är inte alls främmande för det. Andra tolkar det symboliskt, eller poetiskt, och några tolkar det psykologiskt. Som att vi alla har drakar och änglar inom oss.

Det är svårt att riktigt veta hur vi ska förstå begrepp som änglar och drakar. Men en sak vet vi. Och det är att det finns ondska i den här världen. Och att den smyger sig in på väl uppkörda vägar med djupa hjulspår. Och det kan vara svårt att ta sig upp om man väl hamnat i dem. Det kan slira och man kan fastna, och ibland är vägen tillbaka mer snårig än vägen fram. Att backa kan vara krävande.
Men hur går det då till, när ondskan får fäste här på jorden?

Och jag tror att det är i det ögonblicket när vi glömmer att värna de små, de sårbara, de ömtåliga – som ondskan kommer rakt in i vår värld. När vi glömmer att värna det sårbara i oss själva – som ondskan kommer rakt in i oss. Och förgör. Det lilla barnet som bor där.

Det är där sprickan i vår tillvaro finns. Det är det som gör att vi inte är trygga.

Och vi vet – att den som visar sig sårbar, ömtålig, eller svag – är en lätt munsbit för den som är hungrig på mer makt och mer status och mer, mer, mer av allt.

Det är så lätt att ta makt över någon som verkar osäker, eller ömtålig.

Jag tänker på mobbing, utstötning och förakt som ibland syns i samhället mot människor som är i nöd. Jag tänker på de politiska beslut som tas, som inte alls gynnar dem som skulle behöva det som mest. Jag tänker på vår jord som vi hanterar ovarsamt med alla gifter som vi anser oss behöva för vår överlevnad.

Jo – nog finns ondskan.

Men hur ska vi bära oss åt för att lära oss att göra enbart gott? Hur ska vi bära oss åt för att det goda ska få segra även här på jorden – och inte bara i himlen? Hur?

Daniel, i den Gammaltestamentliga texten mötte någon som såg ut som en människa, som gav honom kraft när han var kraftlös. Han beskriver ett andligt möte. Någon som stod där och hjälpte honom. Kanske var det en ängel.

Jesus uppmanar oss att slita ut våra ögon och hugga av våra armar – hellre än att låta dem förleda oss. Men jag har svårt att se att det är realistiskt. Personligen känner jag ett stopp där. Min kropp är min. Eller?

Bor det någon mer i min kropp? Hur isolerade är vi från de andliga drivkrafterna? Finns de? Är texterna om drakar, demoner och änglar enbart metaforer och poesi? Eller är det krafter som kan krypa in under skinnet på oss? In i våra sinnesstämningar?

Daniels möte med ängeln gav honom ny kraft. Nytt livsmod. Och i bröd och vin tar vi emot Jesus Kristus – inte symboliskt – utan genom den Heliga Andens verkliga närvaro! Det är skillnad.

I bröd och vin kan vi ta emot Jesus Kristus, och låta honom bli ett med oss – i våra kroppar och sinnen. I våra liv.

Genom Anden får vi vägledning och klarsyn och mod att besegra de sliriga hjulspåren i den här världen. Hjulspår som körts upp för att människor så lätt tror att överlevnad handlar om att ta makt. Men överlevnad handlar inte om att ta makt.

Den klassiska filmscenen där en rånare riktar sin revolver mot sitt offer och skriker ”pengarna eller livet” har bara ett svar.

Varsågod! Ta pengarna, makten, hårdheten och habegäret, föraktet mot svagheten, och din fåfänga idé om att du har rätt att roffa åt dig för att du kan. Men Jesus kallar sina följeslagare till att välja livet, ansvarstagandet för det som är sårbart, och kärleken. Om vi så dör på kuppen.

Det finns en Psalm som vill påminna oss om det ömtåliga, det sårbara, det lekfulla och vackra och känsliga i oss. Det som Gud älskar i oss, och det som jag tror att änglarna möter oss och stärker oss i. Psalm 745 – vi sjunger den tillsammans.

  • Comments(0)//taavdigskorna.kristinagrahn.se/#post22