Ta av dig skorna

Ta av dig skorna

Hjälparen kommer 2014

PredikningarPosted by Kristina Grahn Thu, July 03, 2014 11:17:22

Predikan 1/6 2014 Hjälparen kommer.

Det har varit påsk och vi har följt berättelsen om hur Jesus har dött och uppstått – och nu också gjort sin himmelsfärd. Och vi inväntar pingsten. Den Heliga andens tid. Jesus säger att han har mycket mer att säga – men att lärjungarna inte förmår att ta emot mer. Och han lovar att sanningens ande ska komma och hjälpa dem. Vägleda dem. Säga vad som kommer att ske. Och sanningens ande ska föra Jesu talan. Till dem. Till oss. Temat idag är Hjälparen kommer. Och det är just Anden – som Jesus talar om.

Lärjungarna ville säkert inte alls höra att de hade svårt för att fatta. De var nog ungefär som vi – och ville gärna visa sig smarta och att de hade koll. De till och med tävlade ibland med varandra om vem som var den bästa lärjungen – vilket i sig visar att de inte hade så bra koll som de ville påskina ..

För det är så annorlunda – det som Jesus vill lära dem. Och oss. Det verkar ligga i vår mänskliga natur att vilja ha koll. Att konkurrera. Att veta hur saker är. Hur det ska bli. Då känner vi trygghet. Vi skriver kontrakt, regelverk och lagar. Vi köper försäkringar, tar kvitton och ringer till medium och frågar om framtiden.

Ibland hör man människor säga att det är ”ovissheten” som är värst.

Att det är i oron över att det värsta som kan hända – verkligen ska hända – som ångesten och vanmakten känns som starkast.

Ovissheten om framtiden, om relationer, ekonomi, arbete, hälsa som gnager i oss. Vi har ju inga garantier för någonting. Faktiskt.

Men vi behöver trygghet. Och vi behöver frihet.

Det är valår i år. Och alla politiska partier säljer sina löften till oss. Och alla lovar trygghet. Och frihet. Och alla målar upp problembilder och föreslår olika lösningar. Och vi ska välja. Rösta.

Och vi tänker olika. Ser olika slags problem – och hoppas på olika slags lösningar. Det finns alltid människor som faller mellan stolarna – eller paragraferna. Det är svårt att även i en demokrati – se till allas behov. De som inte har någon röst, kan bara hoppas på att någon annan för deras talan. Barn tex. Och vår natur. Papperslösa och minoritetsgrupper.

Och vi har svårt att se helhetsbilden. Konsekvenserna.

Och när valdagen närmar sig – så är det nog ofta så att det är de egna bekymren som står en närmast. De egna behoven av trygghet.

Och vi är beredda att göra mycket för att få trygghet. För att slippa ovisshet. Och Jesus lovar att sanningens ande ska vägleda oss. Det låter ju så bra. Eller hur?

Men hur känner vi igen sanningens ande? Hur vet vi att det inte är elaka gammelfaster Svanhild som gastar in i våra huvuden och säger var som bör göras? Eller att impulsen att göra det där underbara men kanske lite galna – inte är en väl dold frestelse som kan göra illa? Kanske mig själv illa?

Om vi ser tillbaka på våra liv – och undrar varför man gjort en del mindre bra saker – kanske man undrar var sanningens ande höll hus då.

Men det är inte så lätt att urskilja dess röst. Det verkar som om man behöver kunna stilla sig, hitta sin inre tystnad – och vila i tillit – innan den hörs. Elia i Gamla Testamentet – beskriver det så här:

” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade: ”Varför är du här, Elia?”

Jag tänker att sanningens ande öppnar våra inre rum bit för bit hela livet. Vi förmår inte att se allt på en gång. Men i bön och samtal kan vi låta sanningens ande få flytta in i oss. Bli del av oss. Sanningens ande kan bli kött – i våra kroppar. Vi kan vägledas av den och låta Guds vilja ske med hjälp av våra händer.

Att ha en sådan tro – är en politisk kraft. För då medverkar vi till att skapa en bättre värld. Ett gott samhälle. Där bokstäver, regelverk och lagar inte räcker till – utan behöver kompletteras och kunna brytas med hjälp av sanningens ande. Så att vi hjälper varandra oavsett paragraferna.

Jesus sa också – att det ni gör mot era minsta – det gör ni också mot mig.

Han uppmanar oss att se honom i det som är sårbart och ömtåligt.

Och när vi orkar se sårbarheten, ömtåligheten och utsattheten i varandra – det är då vi kan räcka ut våra händer och vara en hjälpare. Och när vi inte längre behöver vara rädda för att bli hånade eller straffade för att vi är ömtåliga – det är då vi kan sträcka ut våra händer och be om hjälp.

Vi stillar oss en liten stund – och ber över det som vi nu önskar hjälp med i våra liv. Och vi ber om vägledning och klarhet i hur vi kan göra för att få den hjälp vi behöver. Jesus Kristus - låt sanningens ande vägleda oss här och nu, i ditt namn. Amen.

  • Comments(0)//taavdigskorna.kristinagrahn.se/#post31