Ta av dig skorna

Ta av dig skorna

Maria Bebådelse 2015

PredikningarPosted by Kristina Grahn Wed, March 25, 2015 10:23:16

Bebådelse betyder klargörande. Konstaterande. Marias bebådelse är ingen fråga. Ängeln Gabriel säger ungefär: Du Maria, ska föda Guds son. Och allt Maria undrar är hur det ska gå till – hon har ju inte haft någon man. Hon ställer inga fler frågor. Hon frågar inte vad hon kommer att få för det. Hon har inga motkrav.

Ängeln sa: ”Var inte rädd. Helig Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Jag anar att just där och då – händer det, som ängeln säger ska hända. Maria fylls av Guds kraft. Rakt in i sin kropp. En stark andlig upplevelse får henne kanske att tappa andan…

Hade hon kunnat säga nej? Och är det kanske så att detta sker fortfarande – att Gud kallar oss människor med buller och bång? Ingriper i våra liv, i materien. Kan vi säga nej då?

Ja, antagligen hade Maria kunnat säga nej. Och vi kan säga nej. Särskilt om man inte kan tolka vad som hänt, förstå det – och om ingen tror på en när man berättar om vad man upplevt.

Men Maria förstår. Och hon blir betrodd. Därför att hon har ett sammanhang i en judisk tradition – och hon har ord för det som händer.

Denna unga flicka – kanske var hon 14 år.. blir betrodd – när hon berättar att hon blivit tilltalad av en ängel och att hon ska föda Guds son – utan att hon haft någon man. Det hade varit så lätt för hennes föräldrar att säga: ”Jaja, vi förstår nog hur det där har gått till..”

Kanske hjälper det henne att hon vet – att hennes äldre släkting Elisabeth – väntar barn. Maria vet alltså något som andra inte vet – som är lika märkligt som detta som hänt henne själv. Hur ska de kunna misstro henne då?

Maria tar risker. Hon hade kunnat bli misstänkliggjord, föraktad, förskjuten, stenad.. Ändå säger hon ja. Må det ske med mig så som du har sagt.

Och vad fick hon?

Hon fick föda sitt barn i ett stall, långt hemifrån. Hon fick fly till ett för henne främmande land. Hon fick se sin son växa upp och en period bli hyllad och älskad – men sedan hånad, föraktad, förrådd, torterad och dödad.

Detta säger oss något om Guds kallelse.

Det är inte alltid enkelt att bli kallad. Guds vilja att föra in kärlek och godhet i vår värld kräver ibland allt av oss. När goda krafter ska sättas i rörelse möter de alltid ett motstånd. Ibland får vi offra mycket. Ibland för mycket. Eller hur?

Det finns inga garantier i våra liv. Och vi är helt beroende av varandra. Tänk om Josef struntat i att hjälpa Maria? Eller om värdshusvärden i Betlehem inte låtit dem bo i stallet den där natten. Eller om herdarna inte brytt sig om stjärnan på himlen?

Och tänk om de struntat i att fly till Egypten. Eller om de inte fått komma in i Egypten för att de inte fick asyl?

Vi är ju fria att säga ja eller nej.

I den här berättelsen sa tillräckligt många ja. Hjälpande händer sträcktes fram mot Maria. Beskydd erbjöds och flyktvägar öppnades.

Och jag tänker – att vi alla är kallade. Vi är alla havande – med ett embryo av himmelriket inom oss. Och vi kan bara ställa frågan: Hur ska det ske?

Och minnas ängelns ord: ”Helig Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Ty ingenting är omöjligt för Gud.”

Marias bebådelse var en omtumlande upplevelse.

Men jag tror att Gud likaväl kan kalla oss mera stillsamma sätt - genom vår längtan, våra begåvningar och vår beredvillighet.

Och så länge vi kan uppleva att Guds kraft vilar över oss och inom oss – och ger oss frid - kan vi lita på att vi är på rätt väg.

Låt oss gå med Maria.

  • Comments(0)